Centrum Medyczne Gajowa

.

Lekarze Centrum Dermatologii

Centrum Dermatologii posiada   zespół wybitnych specjalistów lekarzy, dermatologów, wenerologów i alergolog. Swoje umiejętności , nabyli i ciągle je doskonalą w różnych placówkach medycznych ,  polskich i zagranicznych. Świadczymy usługi nie tylko z dziedziny dermatologii , ale również z innych specjalizacji ważnych w przypadku leczenia chorób skórnych. Nasi lekarze regularnie  biorą udział w różnych  kongresach dermatologicznych w Polsce i na całym Świecie.

Prof. Dr hab. med. Zygmunt Adamski

Specjalista dermatolog i wenerolog

Urodził się 13 marca 1953 roku. W 1978 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, a w 1984 drugi stopień specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii. Już w trakcie studiów, w roku 1977 odbył praktyki zagraniczne w Klinice Dermatologii Uniwersytetu im. Erazma w Rotterdamie (Holandia). W 1984 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy: „Komplement i kompleksy immunologiczne u chorych na opryszczkowate zapalenie skóry”. W latach 1983 – 1987 odbywał praktyki zagraniczne w szpitalach Słowacji, Niemiec i Anglii.

Członek licznych Towarzystw Naukowych, krajowych i międzynarodowych tj. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, członek EADV (Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii), ENS (Europejskiego Towarzystwa Chorób Paznokci), ECMM (Europejskiej Konfederacji Mikologii Lekarskiej).

 W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i stanowisko profesora w AM w Poznaniu.

W latach od 1998 do 2012 roku był Ordynatorem   Oddziału Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Kierownikiem Zakładu Mikologii Lekarskiej i Dermatologii Wydziału Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu. Od 2001 roku jest także Przewodniczącym Zespołu Ekspertów powołanym przez Ministra Zdrowia do spraw akredytacji ośrodków szkolących i specjalizujących lekarzy w zakresie dermatologii i wenerologii.

W roku 2002 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora. W chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 


Text Here

Dr hab. med. Prof. UMP Dorota Jenerowicz

Specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog

Dr hab. med. Prof. UMP Dorota Jenerowicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu - otrzymała Medal Rektora za działalność społeczną i naukową. Od 2001 r. pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz alergologii.

W 2008 roku uzyskała, jako pierwsza osoba z Polski tytuł międzynarodowego specjalisty w dermatologii i wenerologii, nadany przez European Union of Medical Specialists (UEMS).
Zaangażowana jest w pracę naukową i dydaktyczną. Przez ponad 10 lat była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Dermatologii oraz członkiem Komisji przy International Congress of Young Medical Specialists (ICYMS). 

Bierze czynny udział w zajęciach klinicznych, seminaryjnych i wykładowych dla studentów polskich i anglojęzycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, ale także na Politechnice Poznańskiej oraz Collegium Biologicum UAM.

Jest opiekunem lekarzy specjalizujących się w dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Prowadzi międzynarodową współpracę z Kliniką Dermatologii i Alergologii Szpitala Charite w Berlinie (Chronic Urticaria Registry, CURE), ESSCA (European Surveillance System on Contact Allergies) oraz Instytutem ‘per la Sintesi Organica e la Fotoreattività’ w Bolonii. 

Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jej dorobek naukowy obejmuje 282 publikacje i streszczenia zjazdowe (w tym 65 zagranicznych). W kręgu szczególnych jej zainteresowań znajdują się choroby alergiczne skóry, skórne odczyny polekowe oraz choroby skóry wieku dziecięcego.

Text Here

Dr n. med. Małgorzata Łuczkowska

Specjalista dermatolog i wenerolog

Dr n med. Magdalena Łuczkowska ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu w 1999 roku, wyróżniona Medalem Rektora za osiągnięcia w nauce i pracę społeczną. W latach 2001 – 2019 pracowała w Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku młodszego i starszego asystenta. W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2007 roku – specjalisty dermatologa i wenerologa. 

Jest współautorką ponad 25 prac oryginalnych i poglądowych oraz doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych. Bierze aktywny udział w licznych konferencjach i szkoleniach specjalistycznych (w tym w Niemczech, USA). Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 
W latach 2001- 2014 była sekretarzem Redakcji dwumiesięcznika Postępy Dermatologii i Alergologii – najwyżej punktowanego pisma naukowego z zakresu dermatologii i alergologii w Polsce.

Od 2007 roku jest ekspertem medycznym i szkoleniowcem marki Nivea Polska (Beiersdorf), co pozwoliło na zdobycie wszechstronnego doświadczenia nie tylko w aspekcie składu, produkcji i stosowania codziennych kosmetyków, ale także komunikacji międzyludzkiej i medialnej.

Jest zwolennikiem holistycznego podejścia do diagnostyki i leczenia Pacjenta. Zwraca szczególną uwagę na interdyscyplinarne połącznia dermatologii z innymi dziedzinami medycyny, a także na znaczenie pielęgnacji w leczeniu i profilaktyce chorób skóry. W kręgu szczególnych zainteresowań znajdują się różne postaci trądziku, schorzenia łojotokowe i łuszczyca.

Text Here

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

Urodził się w Szczecinie. Od 5 roku życia mieszkał w Kole, gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego. W 1978 roku uzyskał dyplom lekarza dentysty, a trzy lata później dyplom lekarza medycyny na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w Klinice Reumatologii poznańskiej uczelni. W roku 1985  uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy Ocena histologiczna płynu stawowego chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. W 1988 uzyskał specjalizację w zakresie reumatologii. W latach 1990−1991 pracował w Klinice Reumatologii Uniwersytetu w Bazylei, a od 1994 do 1995 prowadził działalność badawczą w Niemczech. W 1999 roku na podstawie pracy Fibromialgia – studium kliniczne i biochemiczne uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W roku 2009 uzyskał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Otrzymał wiele nagród, m.in. przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Ministra Zdrowia i rektora Uniwersytetu Medycznego. W 2005 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2012 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Od 2002 roku pracuje w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w której pełni funkcję Kierownika.   W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. W chwili obecnej jest  Prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Specjalność: balneologia z medycyną fizykalną, choroby wewnętrzne, reumatologia, zdrowie publiczne

Jest autorem ponad kilkuset publikacji i 6 podręczników z zakresu zdrowia publicznego, fizjoterapii i reumatologii.

Text Here

Prof. Dr hab. med. Henryk Witmanowski.

Specjalista chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej

Prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski to jeden z najlepszych chirurgów plastycznych w kraju. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. a także członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 

Od kilkunastu lat jest Konsultantem w Oddziale Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu oraz od kilku lat Konsultantem i członkiem „Breast Unitu”, zajmującego się chorobami nowotworowymi piersi w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej oraz medycyny estetycznej.Niezwykle doświadczony chirurg plastyczny, który nieustannie poszerza swoją wiedzę. Pochwalić się może ponad 30-letnim doświadczeniem. Dyplom lekarza otrzymał w 1982 roku, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Pięć lat później obronił doktorat, a w roku 1998 uzyskał habilitację. W roku 2020 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jest specjalistą chirurgii ogólnej i plastycznej.

Poza pracą w Centrum Medycznym GAJOWA, pacjentów przyjmuje także na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi podczas licznych zjazdów, konferencji i  warsztatów, w kraju i za granicą Jest też autorem i współautorem kilkuset prac naukowych.  Jest też autorem pierwszego w Polsce podręcznika Chirurgii Plastycznej 

Text Here

Prof. dr hab. med. Ryszard Żaba

Specjalista dermatolog i wenerolog

Ryszard Żaba absolwent  z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu, specjalista, dermatolog i wenerolog.
Profesor zwyczajny  i członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  kierownik Zakładu Dermatologii i Wenerologii Katedry Dermatologii Wydziału Medycznego  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbył staże zagraniczne między innymi w Monachium (u prof. O. Braun-Falco), Halle, Heidelbergu, Szwajcarii. Promotor 12 ukończonych przewodów doktorskich, opiekun ponad 70 prac magisterskich lub licencjackich, kierownik specjalizacji  37 lekarzy. Pełnił funkcje między innymi ordynatora Oddziału Dermatologicznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, specjalisty wojewódzkiego, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej  i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Członek towarzystw naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne ,
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
  • European Academy of Dermatology and Venerology,
  • Członek  History of Dermatology Society.

Członek Honorowy  Sigma Hi The Scientific Research Society, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, USA. 
Nagrodzony między innymi: Medalem za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej przyznanym przez Rektora i Senat Akademii Medycznej w Poznaniu, Odznaką Honorową Miasta Poznania, Odznaką Honorową „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”,   The Samuel J. Zakon Award of the History of Dermatology  Society (USA),  Srebrnym Krzyżem  Zasługi, Medalem Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nagrodami naukowymi Instytutu Wenerologii AM w Warszawie oraz Rektora AM (UM) w Poznaniu . Autor licznych doniesień naukowych, rozdziałów w książkach i książek. Zainteresowania naukowe to wenerologia, dermatologia kliniczna oraz immunologia.

Pracował jako lekarz ochotnik na Oddziale COVID SPSK2.

Centrum Dermatologii. Centrum Medyczne Gajowa 3, 60-815 Poznań