Prof. Dr hab. med.
Zygmunt Adamski
Prof. zw. Dr hab. med.
Jerzy Bowszyc
Prof. Dr hab. med.
Ryszard Żaba
Dr hab. med.
Włodzimierz Samborski
Dr hab. med.
Henryk Witmanowski
Dr n. med.
Grzegorz Grzybowski
Dr n. med.
Anna Chojecka-Adamska
Dr n. med.
Magdalena Łuczkowska
Centrum Dermatologii
Centrum diagnostyki i leczenia grzybic

     W Centrum Dermatologii i Leczenia Grzybic pracuje zespół pod kierunkiem prof. dr hab. n.med. Jerzego Bowszyca - kierownika Kliniki Dermatologicznej A.M. w Poznaniu.
     Jest pierwszą w Wielkopolsce prywatną instytucją dermatologiczną świadczącą tak szeroki zakres usług i skupiającą wybitny zespół specjalistów nie tylko z dziedziny dermatologii, ale również dyscyplin innych specjalności ważnych w leczeniu chorób skórnych.
     Centrum Dermatologii współpracuje z licznymi ośrodkami dermatologicznymi krajowymi i zagranicznymi. Lekarze z Centrum corocznie biora udział w najważniejszych Kongresach Dermatologicznych na całym świecie.